Trasa żółta – kolejowe mosty

Niemal w całości prowadzi obszarami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie, z którego dawnej potęgi pozostało kilka pomników przyrody. Celem tej 25 kilometrowej wycieczki mogą być również malownicze „piętrowe” wiadukty kolejowe, będące świadectwem osiągnięć architektury inżynieryjno-technicznej II Rzeczypospolitej.

osir14_minZ OSiR-u wyjeżdżamy w kierunku bramy stadionu, skąd ścieżkami na obrzeżach stawów i przez mostek nad ujściem Trzepizórki dotrzemy do krawędzi lasu. Dalsza trasa, może w swej początkowej fazie przysporzyć trochę problemów technicznych ze względu na kałuże i błoto, występujące tutaj po większych opadach, ale praktycznie zawsze jest przejezdna. Ten pierwszy, leśny odcinek, prowadzi przez obszar chronionego krajobrazu p.n. „Rozlewisko Górnej Stradomki”. Kulminacyjnym elementem widokowym wycieczki jest tzw. Żelazny Most. Nie jedyny na tym szlaku, gdyż wcześniej można było przejechać pod Zielonym, a przed nami jest jeszcze „Kacapski”. Nazwa tego ostatniego, pozostaje w ścisłym związku z przebiegiem nieopodal historycznej granicy między zaborem pruskim i rosyjskim. „Piętrowa” krzyżówka wiaduktów kolejowych jest fragmentem Magistrali Węglowej Śląsk – Gdynia, realizowanej jako priorytetowe zadanie komunikacyjne w pierwszym piętnastoleciu niepodległej Polski.

osir13_min

Plik ze śladem trasy w wybranym formacie zapisu, można pobrać ze strony opisowej linkowanej do mapy.

Reklamy