Zasady wypożyczania

Rower może wypożyczyć osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem tożsamości, potwierdzając znajomość Regulaminu Wypożyczalni, który precyzuje powinności stron, oraz zobowiązania wynikłe z Umowy Wypożyczenia. Wypożyczenie następuje z chwilą podpisania Umowy Wypożyczenia. Za wypożyczenie roweru pobierana jest opłata, której wysokość określa Cennik Usług. W razie trwałego uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego sprzętu Wypożyczalnia ma prawo obciążyć wypożyczającego kosztami określonymi w Tabeli Wyceny Sprzętu,  w trybie określonym Regulaminem Wypożyczalni.

Dokumenty do pobrania :

osir3_min

Reklamy