Trasa żółta – kolejowe mosty

Niemal w całości prowadzi obszarami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie, z którego dawnej potęgi pozostało kilka pomników przyrody. Celem tej 25 kilometrowej wycieczki mogą być również malownicze „piętrowe” wiadukty kolejowe, będące świadectwem osiągnięć architektury inżynieryjno-technicznej II Rzeczypospolitej.

osir14_minZ OSiR-u wyjeżdżamy w kierunku bramy stadionu, skąd ścieżkami na obrzeżach stawów i przez mostek nad ujściem Trzepizórki dotrzemy do krawędzi lasu. Dalsza trasa, może w swej początkowej fazie przysporzyć trochę problemów technicznych ze względu na kałuże i błoto, występujące tutaj po większych opadach, ale praktycznie zawsze jest przejezdna. Ten pierwszy, leśny odcinek, prowadzi przez obszar chronionego krajobrazu p.n. „Rozlewisko Górnej Stradomki”. Kulminacyjnym elementem widokowym wycieczki jest tzw. Żelazny Most. Nie jedyny na tym szlaku, gdyż wcześniej można było przejechać pod Zielonym, a przed nami jest jeszcze „Kacapski”. Nazwa tego ostatniego, pozostaje w ścisłym związku z przebiegiem nieopodal historycznej granicy między zaborem pruskim i rosyjskim. „Piętrowa” krzyżówka wiaduktów kolejowych jest fragmentem Magistrali Węglowej Śląsk – Gdynia, realizowanej jako priorytetowe zadanie komunikacyjne w pierwszym piętnastoleciu niepodległej Polski.

osir13_min

Plik ze śladem trasy w wybranym formacie zapisu, można pobrać ze strony opisowej linkowanej do mapy.

Reklamy

Trasa czerwona – na Śląsk

Tak nazwany przez Józefa Lompe, popularyzatora dziejów i kultury tego regionu Biały Śląsk, jest nieodległą krainą i właśnie na jego północny skrawek prowadzi 38 kilometrowa wycieczka.

osir10_minZ Blachowni do Olszyny dojedziemy wygodnymi, leśnymi drogami oraz ścieżką rowerową położoną wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905. Ciekawe miejsca dla tej trasy to : pomnik przyrody nieożywionej „Diabelski Kamień”, wiekowy klon-jawor, reliktowa „Gruba Sosna” – największy okaz tego gatunku na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Nad Górną Liswartą, siedlisko bobrów na Olszynce, zbiorowa mogiła nieznanych !? żołnierzy poległych latem 1945 roku. O diabelskim, czy wspomnianym w innych źródłach „czarcim kamieniu”, można poczytać w monografii dostępnej tutaj. Mogiła nieznanych saperów, poległych w pół roku po wyzwoleniu tych ziem spod okupacji hitlerowskiej, gdy sprawnie działająca wówczas „ludowa władza”, współpracując ze strukturami wojskowymi nie jest w stanie zidentyfikować ludzi, którymi nadzoruje, budzi zdziwienie. Może jakieś nieznane dokumenty ujrzą światło dzienne, a historię tego miejsca wraz z inskrypcją na pomniku, trzeba będzie napisać od nowa. Sięgając do trochę odleglejszych dziejów, to tutaj do 1914 roku przebiegała granica między ziemiami Niemieckiej Rzeszy i Carskiej Rosji. Prezentuje to ślad trasy nałożony na mapę z 1883 roku.

osir9_min

Plik ze śladem trasy w wybranym formacie zapisu, można pobrać ze strony opisowej linkowanej do mapy.

Trasa brązowa – do rezerwatu rododendronów i pałacu w Kochcicach

Najbardziej wymagające wyzwanie, bo licząca prawie 61 kilometrów wycieczka, pełna ciekawostek przyrodniczych i historycznych.

osir15_minInteresujące miejsca na jej trasie to : użytek ekologiczny „Bagno w Jeziorze”, Rezerwat Cisów w Łebkach, staw Brzoza i rezerwat, a właściwie pomnik przyrody będący stanowiskiem różanecznika katawbijskiego zwanego potocznie rododendronem. Dalej – kościółek w Pawełkach, pałac i otaczający go park w Kochcicach, wraz z  bogatą historią ostatniego dziedzica tych dóbr – hrabiego Ludwika Karola von Ballestrema. Spod OSiR-u kierujemy się za stadionem na leśny dukt, a później asfaltową drogę, prowadzącą do miejscowości Cisie. Wjeżdżając po minięciu leśniczówki w las, na skraju wsi Jezioro, warto zboczyć nieco z trasy, by poznać uroczy zakątek, jaki stanowi otoczenie śródleśnego jeziora, ukrytego w bagiennej, torfowej niecce. Kolejne miejsce warte chwili postoju napotkamy tuż przed pierwszymi zabudowaniami miejscowości Łebki, gdzie tablice informują o rezerwacie cisów. Na końcu tej wsi inna ciekawostka. Kapliczka Matki Bożej wzniesiona w miejscu objawienia się Maryi jednej z tutejszych mieszkanek. Kilkaset metrów dalej, nawiązanie do odleglejszej historii. Na moście nad rzeką Liswartą przekroczymy dawną linię granicy między zaborami rosyjskim i pruskim. Można to zanalizować na niemieckiej mapie z początków XX-tego stulecia, na którą został nałożony ślad trasy. Jadąc kolejno przez Stasiowe i Braszczok, ponownie zatopimy się w leśnej głuszy, a po minięciu zabudowań leśnej służby hrabiego Ballestrema, pozostanie już niespełna kilometr do Brzozy i stanowiska rododendronów. Na uroczysku Brzoza można o każdej porze roku odpocząć i spożyć posiłek przy ognisku. Po chwili relaksu i wypatrzeniu okolicznych ciekawostek, pora wyruszyć do Pawełków, by poznać niezwykłą historie tamtejszego kościółka, a dalej, podążając jej śladem, zagościć w majątku Ballestremów w Kochcicach. Jak widać na mapie, droga powrotna aż do Rezerwatu Cisów w Łebkach, prowadzi nieco inaczej. Dalej, do wiaduktu kolejowego jedziemy znaną już trasą, ale tuż przed wiaduktem można wybrać wariant powrotu zbieżny z fragmentem trasy żółtej.

osir16_min

Plik ze śladem trasy w wybranym formacie zapisu, można pobrać ze strony opisowej linkowanej do mapy.

Suplement

Poznaliśmy walory krajobrazowe trenerów otaczających Blachownię. Mieliśmy okazje napotkać na rowerowych trasach przyrodnicze ciekawostki i pamiątki po dawnych dziejach i ludziach zamieszkujących tę okolicę. Gdyby ten impuls stał się zaczynem do poszukiwań głębszej wiedzy i chęcią sięgnięcia do historycznych źródeł, jak zwykle pozostają do dyspozycji publikacje książkowe i zapiski z internetowych witryn. Mimo, że ten materiał ma dość skromne zasoby, warto się z nim zapoznać, gdyż niejednokrotnie może stanowić inspirację do nowych poszukiwań i rowerowych wyjazdów w miejsca, do których nie prowadzi żadna z pięciu sugerowanych wycieczek. Podążając tym tropem, rekomendujemy książkę Andrzeja Siwińskiego – „Przydrożna kronika Ziemi Częstochowskiej. Przewodnik rowerowy. Tom I”, dostępną w Częstochowskim Biurze Informacji Turystycznej. Jej autor, popularyzator turystyki rowerowej i znawca historii regionu, prowadzi czytelnika do miejsc niezwykłych, położonych również w obszarze dostępnym dla naszej wypożyczalni.

osir17_min

Inne, ciekawe miejsca w internecie, pozostające w kontekście do treści blogu :